Yavru Alabalık ve Yumurta  
   

Şirketimiz yavru ve yumurta üretimini ağırlıklı olarak Söğütlüdere ve Çukurcagöz tesislerinde sürdürmekte olup, modern kuluçkahanesi ve fotoperiod çalışmaları ile senenin 12 ayında yumurta ve yavru üretimi ile hizmetlerine devam etmektedir.

Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile ortak olarak yapılan çalışmalarla dişi ve steril (kısır) yumurta ve yavru üretimine de başlanmıştır.

 
Şirketimizde bünyesinde tesislerimizde görevlendirilmiş, uzmanı oldukları konularda yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayan 4 mühendis, 1 danışman ve 35 personel bulunmaktadır. Önder Alabalığın temel ilkelerini kendilerine şiar edinmiş bu personelimiz, AB normlarına uygun kaliteli ve sağlıklı bir üretim için çalışmaktadır.

Aynı zamanda üretim kalitesini arttırmak için çeşitli üniversiteler ile işbirliği yapmakta ve daha sağlıklı ve güçlü nesiller yaratmak için modern teknolojileri kullanmaktadır.
 
Firmamız periyodik olarak kullandığı sudan ve yetiştirdiği balıklardan numune alarak kontrollerini yaptırmaktadır.

Alabalık türleri sistematikte Salmonidae familyasında yer alırlar. Çok değişik türleri olmasına karşın, ülkemizde daha çok Kuzey Amerika kökenli Gökkuşağı alabalığı üretimi yapılmaktadır.

Bunun öncelikli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
• Çevresel koşullara yüksek uyumluluğu.
• Yüksek sıcaklıklara oransal olarak dayanıklı olması.
• Aktif yem alması nedeniyle yemlenmesinin kolay olması ve yemi değerlendirmesinin daha iyi olması yönünden iyi bir büyüme göstermesi.
• Diğer alabalık türlerine göre daha kısa süreli kuluçka dönemine sahip olması.

Önder Alabalık, Söğütlüdere ve Çukurcagöz tesislerinde yumurta üretimi ve yavru balık yetiştiriciliğini bilimsel veriler ışında, çevre sağlı ve kirliliğini en asgari düzeye indirgeyerek, modern teknolojinin nimetlerinden yararlanarak sürdürmektedir.

Kullandığı kaynak sularının yumurta üretimine üst düzeyde elverişli olması, bilimsel metotları dikkatle izlemesi nedeni ile yılın 12 ayı kesintisiz yumurta ve yavru üretimi yapmaktadır.

Alabalık yetiştiriciliğinde ideali, yetiştirme ortamındaki balıklara düzenli bir şekilde daima aynı kalitede su temin etmektir. Aynı zamanda su miktarı ile kalite arasındaki sıkı ilişki de gözardı edilmemelidir.

 Döllenmiş yumurtaların kuluçkasının gerçekleştirileceği kuluçka evine verilecek suyun kalitesine daha fazla özen  göstermenin yararları yadsınamaz. Alabalık yumurtalarının kuluçkası ve larvaların gereksinimi için mümkün olduğu  kadar temiz ve kirlenmemiş su kullanılmalıdır.

Balık üretim miktarını, su kalitesi ile birlikte temel olarak suyun miktarı yani debisi etkilemektedir. Fakat bunlarla birlikte balık üretim miktarında yetiştirme sistemi ve kullanılan teknik donanımlarda etkilidir.

Yukarıdaki koşulların tümü Önder Alabalık tesislerinde kullanılan kaynak sularının özellikleri ile birebir örtüşmektedir. Bu yüzden yıllık alabalık üretim kapasitesi 100 milyonu aşmaktadır. Bunun 60 milyonluk kısmı yavru alabalık, 40 milyonluk kısmı ise gözlü yumurta olarak satışa sunulmaktadır.

Damızlık olarak adlandırılan anaç balıklar özenle seçilmekte ve yetiştirilmektedir. Anaçların seçilmesinde ve büyütülmesinde hızlı büyümeyle birlikte yemi iyi değerlendirme, hastalıklara karşı dayanıklılık, düzgün ve uyumlu vücut formu,
yüksek üreme verimi (sayıca fazla ve çapı büyük yumurta, kaliteli sperma vb.)
cinsi olgunluğa geç ulaşma kriterleri belirleyici olmaktadır.

Balık üretiminde damızlık balıklara üreticiler eliyle hafif bir masaj uygulanarak dişi balıklardan yumurta ve erkek balıklardan süt (spermatozoa içeren beyazımsı renkte sıvı) alım işlemi ‘sağım’ olarak adlandırılır.

Alabalık üretiminde sağımın ana kuralı işlemin kuru koşullarda gerçekleştirilmesidir. Çünkü yumurtanın su ile teması halinde spermanın yumurtaya giriş kapıcığı olan mikropil 1-2 dakika içersinde kapanır. Ayrıca erkek balıktan elde edilen sütün içerdiği spermatozoa’lar suda yaklaşık 1 dakika kadar yaşabilirler. Bu nedenlerle sağımda damızlık balıkların bir bez yada en iyisi havlu ile kurulanmasıdır. Alabalık sağımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu balıkların uygun sağım zamanının saptanmasıdır.

Gökkuşağı alabalığının döllenmiş yumurtalarının kuluçkası için uygun su sıcaklığı 7-10 oC arasındadır. Önder Alabalık tesislerinde bu koşulda yılın 12 ayı sağlanabilmektedir.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
BİZE ULAŞIN TELEFON
Tel : 0 252 614 69 49 (pbx)
EMAIL
[email protected]
ADRES
Babataşı Mah.Muhammer AksoyBulvarı.No:2 Fethiye MUĞLA
   
Web Programlama Birdenbire